Αγγινάρες Αλά Πολίτα

Καθαρίζουμε όλα τα λαχανικά εκτός από τις αγκινάρες για να μη μείνουν πολύ ώρα και τα ρίχνουμε σε λεκάνη με νερό όλες μαζί.