Πιστοποιήσεις

Όλες οι πιστοποιήσεις, αλλά και η σύνδεση
με επίσημους φορείς είναι δεδομένες 

FSSC 22000
FOOD SAFETY
SYSTEM CERTIFICATION

ISO 22000
CERTIFIED 

RSPO-ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π.

Αειφορία — Sustainability 

η εταιρεία καμηλάρης α.ε.β.ε.
υπηρετεί τη διαρκή αειφορία 

RSPO — CERTIFIED
SUSTAINABLE
PALM OIL

RSPO-CERTIFIED CONTAINS CERTIFIED
SUSTAINABLE PALM OIL SEGREGATED 

RSPO-MIXED
CONTAINS CERTIFIED
SUSTAINABLE MB

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Scroll to Top