Πιστοποιήσεις

Όλες οι πιστοποιήσεις, αλλά και η σύνδεση
με επίσημους φορείς είναι δεδομένες 

FSSC 22000
FOOD SAFETY
SYSTEM CERTIFICATION

ISO 22000
CERTIFIED

RSPO-ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π.