Αειφορία — Sustainability 

η εταιρεία καμηλάρης α.ε.β.ε.
υπηρετεί τη διαρκή αειφορία 

RSPO — CERTIFIED
SUSTAINABLE
PALM OIL

RSPO-CERTIFIED CONTAINS CERTIFIED
SUSTAINABLE PALM OIL SEGREGATED 

RSPO-MIXED
CONTAINS CERTIFIED
SUSTAINABLE MB

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Scroll to Top