Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία Kami­laris AEBE δεσμεύεται να διασφαλίζει το απόρρητο σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@kamilaris.gr αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων   και θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή / και τις υπηρεσίες μας, συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Πίνακας Περιεχομένων

1. Ορισμοί που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Πολιτική
2. Αρχές προστασίας δεδομένων που ακολουθούμε
3. Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
4. Τι προσωπικά δεδομένα συγκεντρώνουμε για σας
5. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
6. Ποιος άλλος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα
7. Πώς εξασφαλίζουμε τα δεδομένα σας
8. Παιδιά
9. Πληροφορίες σχετικά με τα cook­ies
10. Στοιχεία επικοινωνίας1. Ορισμοί που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Πολιτική

Προσωπικά δεδομένα: κάθε πληροφορία σχετικά με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.
Επεξεργασία:  οποιαδήποτε ενέργεια ή σύνολο εργασιών που εκτελούνται σε Προσωπικά Δεδομένα ή σε σύνολα Προσωπικών Δεδομένων.
Υποκείμενο δεδομένων:  ένα φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία.
Παιδί: φυσικό πρόσωπο κάτω των 16 ετών.
Εμείς ΕΜΑΣ   (κεφαλαιοποιημένο ή μη)   – Kami­laris AEBE
Αρχές Προστασίας Δεδομένων

2. Αρχές προστασίας δεδομένων που ακολουθούμε

Η επεξεργασία είναι νόμιμη, δίκαιη, διαφανής. Οι δραστηριότητες επεξεργασίας μας έχουν νόμιμους λόγους. Πάντα θεωρούμε τα δικαιώματά σας πριν από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Θα σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία κατόπιν αιτήματος.
Η επεξεργασία περιορίζεται στον σκοπό. Οι δραστηριότητες επεξεργασίας μας ταιριάζουν με τον σκοπό για τον οποίο συγκεντρώθηκαν τα προσωπικά δεδομένα.
Η επεξεργασία γίνεται με ελάχιστα δεδομένα. Συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο το ελάχιστο ποσό Προσωπικών Δεδομένων που απαιτείται για οποιονδήποτε σκοπό.
Η επεξεργασία περιορίζεται με χρονική περίοδο. Δε θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περισσότερο από όσο χρειάζεται.
Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των δεδομένων.
Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

3. Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
 
Το Υποκείμενο Δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
Δικαίωμα ενημέρωσης   – που σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζετε κατά πόσο τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. ποια δεδομένα συλλέγονται, από πού και για ποιον και από ποιον επεξεργάζεται.
Δικαίωμα πρόσβασης   – σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που συλλέγονται από / για εσάς. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμά σας να ζητήσετε και να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που συγκεντρώθηκαν.
Δικαίωμα διόρθωσης   – που σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων που είναι ανακριβής ή ελλιπής.
Δικαίωμα διαγραφής – που σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έννοια   όπου ισχύουν ορισμένοι όροι, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.
Δικαίωμα κατά της επεξεργασίας   – σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, για παράδειγμα στην περίπτωση άμεσου μάρκετινγκ.
Δικαίωμα κατά της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας   – που σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην αυτοματοποιημένη Επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ. και να μην υπόκεινται σε απόφαση βασισμένη αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Αυτό το δικαίωμα μπορείτε να ασκείτε όταν προκύπτει αποτέλεσμα του προφίλ που παράγει νομικά αποτελέσματα που επηρεάζουν ή επηρεάζουν σημαντικά εσάς.
Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων   – έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με μορφή αναγνώσιμη από μηχανή ή εάν είναι εφικτή, ως άμεση μεταφορά από έναν Επεξεργαστή σε άλλο.
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας   –  σε περίπτωση που απορρίψουμε το αίτημα σας βάσει των Δικαιωμάτων Πρόσβασης, θα σας δώσουμε ένα λόγο για το λόγο. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το αίτημα σας, επικοινωνήστε μαζί μας.
Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης   – έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση για την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

4. Τι προσωπικά δεδομένα συγκεντρώνουμε για σας

Πληροφορίες που μας δώσατε.
Αυτό μπορεί να είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα, ή το τηλέφωνο σας, κυρίως πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παράδοση ενός προϊόντος ή την επικοινωνία μαζί σας μετά από αίτημα που μας υποβάλλατε για ενημέρωση. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και το τηλέφωνο σας.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα για εσάς
Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα από τα cook­ies και άλλα εργαλεία συνεδρίας . Για παράδειγμα, τα στοιχεία η διεύθυνση IP, το ιστορικό της πλοήγηση σας κλπ. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών σας. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή εξετάζετε τα περιεχόμενα του ιστοτόπου μας, οι δραστηριότητές σας ενδέχεται να καταγράφονται.

Πληροφορίες από τους συνεργάτες μας
Συλλέγουμε πληροφορίες από αξιόπιστους συνεργάτες μας με την επιβεβαίωση ότι έχουν νόμιμους λόγους, να μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες μαζί μας. Αυτές είναι είτε οι πληροφορίες που τους έχετε παράσχει απευθείας είτε έχουν συγκεντρωθεί για εσάς για άλλους νομικούς λόγους.

Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες
Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς που είναι διαθέσιμες στο κοινό.

5. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να:
Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την επικοινωνία μαζί σας για κάποιο προϊόν που σας ενδιαφέρει.
Παρέχοντάς σας άλλες υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.
Παρέχοντάς σας ενημερωτικά δελτία σχετικά με προϊόντα τα οποία σας ενδιαφέρουν, επικοινωνία και αλληλεπίδραση μαζί σας και για να σας ειδοποιούν για αλλαγές σε οποιαδήποτε προϊόντα.
Ενισχύουμε την δική σας εμπειρία πελάτη.
Να εκπληρώσουμε μια υποχρέωση βάσει νόμου ή σύμβασης.
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για νόμιμους λόγους με τη συγκατάθεσή σας.

Με βάση τη σύναψη σύμβασης ή την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
Για την αναγνώριση σας.
Για να σας παρέχουμε κάποια από τα προϊόντα μας.
Να επικοινωνούμε μαζί σας είτε για πωλήσεις είτε για ενημέρωση.
Για να λαμβάνετε email ενημερωτικού περιεχομένου σχετικά με τα προϊόντα μας.

Για λόγους νόμιμου συμφέροντος, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
Για να σας στείλουμε εξατομικευμένες προσφορές.
Για τη διαχείριση και την ανάλυση της πελατειακής μας βάσης (αγοραστική συμπεριφορά και ιστορία), προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα, η ποικιλία και η διαθεσιμότητα των προϊόντων που προσφέρονται.
για να διεξάγονται ερωτηματολόγια σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών.
Εφόσον δεν μας γνωστοποιήσατε διαφορετικά, θεωρούμε ότι σας προσφέρουμε υπηρεσίες που είναι παρόμοιες ή ίδιες με το ιστορικό σας, ή την συμπεριφορά περιήγησης ως νόμιμο συμφέρον μας.

Με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
Για να απαντάμε σε αιτήματα ενημέρωσης για τα προϊόντα μας.
Για να σας στέλνουμε ανακοινώσεις ή προειδοποιήσεις.
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο και / ή να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για επιλογές που προβλέπονται από το νόμο. 
Διατηρούμε το δικαίωμα να συγκεντρώνουμε ανώνυμα τα Προσωπικά Δεδομένα και να χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε τέτοια δεδομένα. Θα χρησιμοποιήσουμε δεδομένα εκτός του πεδίου εφαρμογής αυτής της Πολιτικής μόνο όταν είναι ανώνυμα.
Διατηρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας και άλλες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν για εσάς, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για λογιστικούς σκοπούς ή άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο.
Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για πρόσθετους σκοπούς που δεν αναφέρονται εδώ, αλλά είναι συμβατοί με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα.

Εξασφαλίζουμε ότι:
Η σχέση μεταξύ σκοπών, πλαισίου και φύσης των Προσωπικών Δεδομένων είναι κατάλληλη για περαιτέρω επεξεργασία.
Η περαιτέρω επεξεργασία δεν θα βλάψει τα συμφέροντά σας.
Διατηρούμε διασφάλιση ως προς την Επεξεργασία.
Θα σας ενημερώσουμε για περαιτέρω επεξεργασία και σκοπούς.

6. Ποιος άλλος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Δε μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με ξένους. Προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, παρέχονται σε ειδικές περιπτώσεις στους αξιόπιστους συνεργάτες μας, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η παροχή υπηρεσιών προς εσάς είτε να βελτιώσουμε την εμπειρία των πελατών μας.
Εργαζόμαστε μόνο με συνεργάτες επεξεργασίας που είναι σε θέση να διασφαλίσουν επαρκές επίπεδο προστασίας στα προσωπικά σας δεδομένα. Ανακοινώνουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους ή δημόσιους υπαλλήλους όταν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε. Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους εάν έχετε συναινέσει σε αυτά ή αν υπάρχουν άλλοι νομικοί λόγοι για αυτό.

7. Πώς εξασφαλίζουμε τα δεδομένα σας

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή.
Χρησιμοποιούμε ασφαλή πρωτόκολλα για την επικοινωνία και τη μεταφορά δεδομένων (όπως το HTTPS).
Χρησιμοποιούμε ανώνυμα και ψευδώνυμα όπου θεωρείται αναγκαίο. Παρακολουθούμε τα συστήματά μας για τυχόν τρωτά σημεία και επιθέσεις.
Έχουμε εγκατεστημένο ισχυρό Fire­wall σε επίπεδο Serv­er καθώς και σε επίπεδο πλατφόρμας.
Παρόλο που προσπαθούμε όσο μπορούμε, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών. Ωστόσο, υποσχόμαστε να ειδοποιήσουμε τις αρμόδιες αρχές για παραβιάσεις δεδομένων. Θα σας ειδοποιήσουμε επίσης εάν υπάρχει απειλή για τα δικαιώματα ή τα συμφέροντά σας. Θα κάνουμε ό, τι μπορούμε ευλόγως για να αποτρέψουμε παραβιάσεις της ασφάλειας και να βοηθήσουμε τις αρχές σε τυχόν παραβιάσεις.
Αν έχετε λογαριασμό σε εμάς, σημειώστε ότι πρέπει να διατηρήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας μυστικό.

8. Παιδιά

Δεν σκοπεύουμε να συλλέξουμε ή να συλλέξουμε εν γνώσει μας πληροφορίες από παιδιά. Δε στοχεύουμε τα παιδιά στις υπηρεσίες μας.

9. Πληροφορίες σχετικά με τα cook­ies

Χρησιμοποιούμε cook­ies και / ή παρόμοιες τεχνολογίες για να αναλύσουμε τη συμπεριφορά των πελατών , να διαχειριστούμε τον ιστότοπο, να παρακολουθούμε τις κινήσεις των χρηστών και να συλλέγουμε πληροφορίες για τους χρήστες. Αυτό γίνεται για να προσαρμόσουμε και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας μαζί μας.
Ένα cook­ie είναι ένα μικροσκοπικό αρχείο κειμένου που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας. Τα cook­ies αποθηκεύουν τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους ιστότοπους να δουλέψουν. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση μόνο στα cook­ies που δημιουργούνται από τον ιστότοπό μας. Μπορείτε να ελέγξετε τα cook­ies σας σε επίπεδο προγράμματος περιήγησης. Η επιλογή να απενεργοποιήσετε τα cook­ies μπορεί να εμποδίσει τη χρήση ορισμένων λειτουργιών.

Χρησιμοποιούμε cook­ies για τους ακόλουθους σκοπούς:
Απαραίτητα cook­ies : Αυτά τα cook­ies που απαιτούνται για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα σημαντικά χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα μας, όπως η σύνδεση σε αυτά με μπισκότα τα οποία δεν συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες .
Cook­ies λειτουργικότητας: Αυτά τα cook­ies παρέχουν λειτουργικότητα που κάνει τη χρήση της υπηρεσίας μας πιο βολική και κάνει δυνατή την παροχή πιο εξατομικευμένων δυνατοτήτων. Για παράδειγμα, μπορεί να θυμούνται το όνομά σας και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε φόρμες σχολίων, ώστε να μην χρειάζεται να εισάγετε ξανά αυτές τις πληροφορίες την επόμενη φορά που σχολιάζετε.
Τα cook­ie του Ana­lyt­ics: αυτά τα cook­ies χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της χρήσης και των επιδόσεων του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας.
Διαφημιστικά cook­ies : Αυτά τα cook­ies χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων που σχετίζονται με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν τον πόσες φορές βλέπετε μια διαφήμιση. Τοποθετούνται συνήθως στην ιστοσελίδα μέσω διαφημιστικών δικτύων με την άδεια του διαχειριστή του ιστοτόπου. Αυτά τα cook­ies θυμούνται ότι έχετε επισκεφθεί έναν ιστότοπο και οι πληροφορίες αυτές μοιράζονται με άλλους οργανισμούς , όπως διαφημιστές. Συχνά τα cook­ies στόχευσης ή διαφήμισης θα συνδέονται με τη λειτουργικότητα του ιστότοπου που παρέχεται από τον άλλο οργανισμό .
Μπορείτε να καταργήσετε τα cook­ies που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Εναλλακτικά, μπορείτε να ελέγξετε ορισμένα cook­ies τρίτου μέρους χρησιμοποιώντας μια πλατφόρμα βελτίωσης της ιδιωτικής ζωής, όπως   optout.aboutads.info   ή   youronlinechoices.com.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cook­ies, επισκεφθείτε   allaboutcookies.org.
Χρησιμοποιούμε το Google Ana­lyt­ics για να μετρήσουμε την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό μας. Η Google έχει τη δική της Πολιτική Απορρήτου την οποία μπορείτε να την ελέγξετε  εδώ .
Εάν θέλετε να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση από το Google Ana­lyt­ics, επισκεφθείτε τη σελίδα  Σελίδα εξαίρεσης του Google Ana­lyt­ics.

10. Στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας, τα δικαιώματά σας σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας ή αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επικοινωνήστε με την Σύλβια Καμηλάρη στο info@kamilaris.gr

Εποπτική αρχή
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:   contact@dpa.gr
Τηλέφωνο: +30 210 6475 600
Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου.


Τελευταία τροποποίηση που έγινε ήταν στις 18/10/2021.

Scroll to Top